02550-297443

  principal-dpharmacy@kkwagh.edu.in

Scholarships

A. Rajashri Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship Scheme (EBC)

B. Dr. Panjabrao Deshmukh Hostel Allowance Scheme

C. Social Welfare Scholarship For (OBC, SBC, VJNT, SC, ST,EWS and SEBC )

  •    A/P Pimplas: Tal Niphad, Dist.: Nashik, Maharashtra,
          India Pincode:-422301
  •    Call Us: 02550-297443
  •    principal-dpharmacy@kkwagh.edu.in

Copyright ©kkwagh.edu.in 2018